Reglementen lidmaatschap LTV De Rijp (januari 2016)

 

Lid worden

 • Het tennisseizoen bij LTV De Rijp loopt doorgaans van 1 april tot 1 november.
 • Iemand die zich aanmeldt als lid, dient minimaal 18 jaar te zijn. Voor kinderen tot 18 jaar is toestemming van de ouders/verzorgers vereist.
 • De contributie is verschuldigd vóór aanvang van het tennisseizoen.
 • Seniorleden zijn bij aanvang van het lidmaatschap eenmalig een borg verschuldigd.
 • Indien iemand lid wordt in de loop van het jaar, wordt de contributie als volgt in rekening gebracht: bondscontributie, vermeerderd met de contributie naar rato van het aantal resterende maanden, waarbij uitgangspunt is, dat het seizoen loopt van april tot en met oktober.

Te verrichten diensten

 • Elk seniorlid dient twee maal per jaar een bar- en/of een schoonmaakdienst te verrichten.
 • Leden die ander vrijwilligerswerk voor de vereniging doen, zijn vrijgesteld van bovengenoemde diensten.
 • De bar/schoonmaakdiensten kunnen vóór aanvang van het seizoen worden afgekocht.
 • Zodra de het dienstenrooster is gemaakt, dient men zelf te ruilen of (tegen betaling) vervanging te regelen.
 • Bij het niet nakomen van ingedeelde diensten wordt een boete in rekening gebracht.

Regels Inactief lidmaatschap (bij blessure)

 • Verzoek om inactief lid te zijn moet voor 15 april zijn gedaan. De contributie kan dan worden gerestitueerd tegen inlevering van het pasje, minus de bondscontributie. De borg blijft staan.
 • Na 15 april is geen restitutie van contributie meer mogelijk.
 • Indien een actief lid gedurende het seizoen toch weer wil tennissen, wordt de contributie naar rato in rekening gebracht. Uitgangspunt is, dat het seizoen loopt van april t/m oktober.
 • Indien na een periode van inactief lid zijn, alsnog wordt opgezegd, vindt geen restitutie van de borg plaats.
 • Een inactief lid hoeft geen diensten draaien.

Regels opzeggen lidmaatschap

 • Het lidmaatschap dient te worden opgezegd vóór 1 januari;
 • Ingeval het lidmaatschap vóór 1 januari is opgezegd, wordt de borg in januari terugbetaald, mits alle diensten zijn gedraaid; Dit geldt ook voor leden die hun diensten hadden afgekocht.
 • Opzeggingen van het lidmaatschap ná 1 januari maar vóór 1 februari worden gehonoreerd, maar de borg wordt niet terugbetaald. De mogelijk reeds voldane contributie wordt wel teruggestort.
 • Opzeggingen na 31 januari worden niet gehonoreerd.