Nieuwsitem voor updates Nieuwe banen en Padel

Beste leden,

Afgelopen woensdag heeft de Algemene ledenvergadering gestemd over het voorstel om all-weather-banen en padelbanen aan te leggen. Met 43 stemmen voor en 2 tegen is het voorstel met een overtuigende meerderheid aangenomen.  En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!

Wel bracht een aantal leden naar voren, dat men zich zorgen maakt over de geluidshinder die padelbanen kunnen veroorzaken voor de omwonenden. Toevallig wijdde het televisieprogramma Meldpunt afgelopen vrijdag ook een uitzending aan geluidshinder door padel. Het is dus zeker een actueel en belangrijk onderwerp. Ofschoon de geplande padelbanen volgens de norm ver genoeg weg van de woningen worden gerealiseerd, denken wij dat het inderdaad verstandig is om hier verder onderzoek naar te doen. Wij hebben de gemeente Alkmaar inmiddels gevraagd of zij ons hierin kunnen ondersteunen.

Ook vond een aantal leden dat de communicatie over de voortgang van het onderzoek naar de nieuwe banen te wensen heeft overgelaten. Na de informatieavond in juni hebben de leden tot aan de ALV geen updates ontvangen over de voortgang van het onderzoek. Sommige leden voelden zich hierdoor overvallen door alle gepresenteerde informatie, en hebben het gevoel dat zij zich onvoldoende hebben kunnen verdiepen in het voorgelegde plan. Wij nemen deze kritiek ter harte en houden jullie daarom vanaf nu via de website op de hoogte van de voortgang. Dit is de plek van het vaste nieuwsitem op de website. Wij updaten dit nieuwsitem telkens als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Het nieuwsitem is ook zichtbaar via de Clubapp. En uiteraard kan een ieder met vragen ook bij ons en de werkgroepleden terecht.

Met vriendelijke groet,

Bestuur LTV De Rijp