Invité(e)regeling september 2016

Het doel van deze invité(e)regeling is tweeledig:

Met de invité(e)regeling bieden we de mogelijkheid aan de leden om te kunnen tennissen met niet-leden, en

Met de invité(e)regeling bieden we de mogelijkheid aan niet-leden om gebruik te kunnen maken van onze tennisbanen, zonder direct een lidmaatschap aan te moeten gaan.

Voorwaarden Invitéregeling:

1. Een invité(e) mag gedurende het seizoen maximaal vijf keer van onze banen gebruik maken, mits hij speelt met een lid;

2. De eerste twee keer dat een invité(e) speelt, zijn gratis. Voor de derde, vierde en vijfde keer dat een invité(e) speelt, wordt € 15,00 per keer in rekening gebracht bij het inviterende lid.

3. Het spelen met een invité(e) is alleen mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00 en op zaterdag en zon- en feestdagen van 9.00 tot 22.00 uur en zolang de baanbezetting dit toelaat. Een invité(e) mag tevens deelnemen aan de Racketavond op vrijdag vanaf 19.30 uur;

4. Het lid moet het spelen met een invité(e) vooraf aanmelden bij de ledenadministratie via leden@ltvderijp.nl. Hierbij dient de datum en het tijdstip van spelen vermeld te worden, evenals de voor- en achternaam van de invité(e).

5. Vóórdat de banen worden betreden, vult het lid de Invité(e)lijst in, die naast het afhangbord hangt, zodat het voor een ieder duidelijk is, dat gespeeld wordt met een invité(e).

6. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de banen met een invité(e) ligt volledig bij het lid.

7. Wanneer wordt geconstateerd dat een lid speelt met een invité(e), terwijl dit niet is aangemeld bij de ledenadministratie en tevens niet is ingevuld op de invité(e)lijst, dan wordt bij het betreffende lid een bedrag van ad. € 25,-- in rekening gebracht.