Informatie

LIDSOORT CONTRIBUTIE BORG TOTAAL 1e JAAR
Senior (vanaf 18 jaar) € 124,95 € 50,00 €174,95
Jeugd tot 18 jaar € 76,05   € 76,05
Jeugd tot 13 jaar € 53,10   € 53,10
Jeu de boules € 34,65   € 34,65

 

OPZEGGEN  VAN  HET  LIDMAATSCHAP  DIENT  TE  GEBEUREN  VÓÓR  1  JANUARI  VAN  HET  NIEUWE  SEIZOEN!
U KUNT VOLSTAAN MET EEN E-MAIL NAAR:  LEDEN@LTVDERIJP.NL (u krijgt altijd antwoord)  OF  

EEN BRIEFJE NAAR:

LEDENADMINISTRATIE LTV DE RIJP
KERKSTRAAT 12 ; 1483 BN  DE RIJP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERPLICHTE WERKZAAMHEDEN LEDEN
Elk seniorlid is verplicht per jaar twee maal algemene werkzaamheden te verrichten. Deze kunnen bestaan uit:schoonmaakdienst of bardienst. Aan het begin van het seizoen of bij inschrijving kunt u uw voorkeur aangeven via kantine@ltvderijp.nl 
Leden die verenigingswerk verrichten en daarom vermeld staan op de website zijn vrijgesteld van bovenstaande diensten!

Indien u geen werkzaamheden wilt verrichten, wordt u in staat gesteld dit af te kopen voor een bedrag van €45,00 per jaar, te betalen aan het begin van het seizoen of bij aanmelding.( per dienst € 22,50)

U dient zelf te controleren wanneer u bent ingeroosterd voor de werkzaamheden. Dit wordt vermeld op de website. Indien u op een ingedeelde tijd niet kan, dient u er zelf voor te zorgen dat u uw dienst ruilt met een ander. Indien u in gebreke blijft, zal dit het volgend seizoen worden verrekend met opnieuw te betalen borg!

BORG
De eenmalige borg betaald bij inschrijving wordt aan het eind van het seizoen niet terugbetaald! Indien het lidmaatschap op correcte wijze (schriftelijk of per e-mail) wordt beëindigd (vóór 1 januari van het nieuwe seizoen) en men de werkzaamheden heeft verricht ontvangt men de borg retour.

BAANREGLEMENT
De banen van LTV De Rijp zijn uitsluitend toegankelijk voor leden welke hun contributie voldaan hebben en in het bezit zijn van een geldige KNLTB-pas. Zij kunnen ook mee doen aan een aantal activiteiten. Dit pasje dient tevens ter controle duidelijk bevestigd te zijn op het AFHANGBORD om de aanvang speeltijd aan te geven.

Geen pas = Geen speelrecht op de tennisbaan. U dient te allen tijde uw pas te gebruiken voor het aangeven van de aanvang speeltijd. De controle hierop zal dit jaar verscherpt worden! Uitzondering: deelnemers aan door de vereniging georganiseerde activiteiten  en introducés.

Zoals elk tennisseizoen is baan 6 aangewezen als lesbaan. De tennisleraar geeft op het afhangbord aan op welke tijden baan 6 als lesbaan in gebruik is.
Als baan 6 niet in gebruik is voor de tennislessen kan er vrij op worden gespeeld.

BAANGEBRUIK TIJDENS DE COMPETITIE (bij twee of meer thuisspelende teams)
Tijdens de competitie op zowel de zaterdag als de zondag kan er tot 16.00 uur niet vrijgespeeld worden, na dit tijdstip is elke baan, die niet meer nodig is voor de competitie, beschikbaar voor “recreanten” .

INTRODUCTIE
Zie pagina  Introducee regeling

IK WORD DONATEUR
Personen die geen lid van de vereniging willen/kunnen worden, maar wel graag betrokken willen zijn/blijven bij het wel en wee van de vereniging, kunnen kiezen voor het donateurschap. Voor een bedrag van minimaal 15 euro per jaar wordt u opgenomen in het mailbestand van de vereniging.
Zie pagina Ik wordt donateur