Info & Tarieven

LIDSOORT

CONTRIBUTIE

BORG

TOTAAL 1e JAAR

Senior (vanaf 18 jaar)

€ 138,50 (2)

€ 50,00*

€ 188,50 

Jeugd tot 18 jaar

€ 84,50

 

€ 84,50

Jeugd tot 13 jaar

€ 59,00

 

€ 59,00

Maandlidmaatschap**   

€ 30,00 (1)

   

Spelen als introducé

n.v.t.   

   

zie: Invité(e)regeling: spelen met een introducé · LTV De Rijp

Jeu de boules

€ 38,50

 

€ 38,50

* Bij inschrijving als seniorlid is een eenmalige borg verschuldigd. Deze borg wordt terugbetaald bij beëindiging lidmaatschap indien aan alle verplichtingen is voldaan. Vanaf april 2022 schaffen wij het innen van een borgstelling af.

**Een maandlidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan. Je kan meerdere maandlidmaatschappen combineren per seizoen. 

(1) In 2022 bieden wij het maandlidmaatschap alleen nog aan in april, mei en juni.

(2) Nieuwe leden (vanaf 2022) gaan ermee akkoord dat zij lid worden van een vereniging die vanaf medio september 2022 tennis en padel biedt en waar het gehele jaar getennist kan worden. De contributie voor deze nieuwe leden en alle bestaande leden die hiervoor kiezen wordt in 2023 verhoogd met € 30.

In verband met de ombouw van onze 6 gravelbanen naar 4 all-weather tennisbanen en 4 padel banen kan er gedurende de zomermaanden (juli - augustus 2022) niet getennist worden.

Verenigingsdiensten
Vanaf 2021 ontvangt een lid voor het uitvoeren van een schoonmaakdienst 2 verenigings-punten. Voor het uitvoeren van een bardienst ontvangt het lid 3 verenigingspunten. Elk seniorlid is verplicht per jaar zes verenigingspunten te behalen (bar- of schoonmaak-dienst).  Om de zes verenigingspunten per seizoen te scoren, dient een lid dus:

3 schoonmaakdiensten te vervullen (3 x 2 = 6 punten) of 2 bardiensten te draaien (2 x 3 = 6 punten).

Indien je geen werkzaamheden wilt verrichten, word je in staat gesteld dit af te kopen voor een bedrag van € 50,00 per jaar.