Info & Tarieven

LIDSOORT

CONTRIBUTIE

BORG

TOTAAL 1e JAAR

Senior (vanaf 18 jaar)

€ 132,25

€ 50,00*

€ 182,25

Jeugd tot 18 jaar

€ 80,62

 

€ 80,62

Jeugd tot 13 jaar

€ 56,38

 

€ 56,38

Maandlidmaatschap**   

€ 30,00

   

Spelen als introducé

n.v.t.   

   

zie: Invité(e)regeling: spelen met een introducé · LTV De Rijp

Jeu de boules

€ 36,59

 

€ 36,59

* Bij inschrijving als seniorlid is een eenmalige borg verschuldigd. Deze borg wordt terugbetaald bij beëindiging lidmaatschap indien aan alle verplichtingen is voldaan.

**Een maandlidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan. Je kan meerdere maandlidmaatschappen combineren per seizoen. Wanneer je 2x gratis als introducé hebt gespeeld en nog zeker 2x wilt spelen, is het maandlidmaatschap aan te raden.

Verenigingsdiensten
Vanaf 2021 ontvangt een lid voor het uitvoeren van een schoonmaakdienst 2 verenigings-punten. Voor het uitvoeren van een bardienst ontvangt het lid 3 verenigingspunten. Elk seniorlid is verplicht per jaar zes verenigingspunten te behalen (bar- of schoonmaak-dienst).  Om de zes verenigingspunten per seizoen te scoren, dient een lid dus:

3 schoonmaakdiensten te vervullen (3 x 2 = 6 punten) of 2 bardiensten te draaien (2 x 3 = 6 punten.

Indien je geen werkzaamheden wilt verrichten, word je in staat gesteld dit af te kopen voor een bedrag van € 50,00 per jaar.