Info & Tarieven

LIDSOORT

CONTRIBUTIE

BORG

TOTAAL 1e JAAR

Senior (vanaf 18 jaar)

€ 132,25

€ 50,00*

€ 182,25

Jeugd tot 18 jaar

€ 80,62

 

€ 80,62

Jeugd tot 13 jaar

€ 56,38

 

€ 56,38

Jeu de boules

€ 36,59

 

€ 36,59

* Bij inschrijving als seniorlid is een eenmalige borg verschuldigd. Deze borg wordt terugbetaald bij beëindiging lidmaatschap indien aan alle verplichtingen is voldaan.

Verenigingsdiensten
Elk seniorlid is verplicht per jaar twee maal een verenigingsdienst te verrichten (bar- of schoonmaakdienst). Indien u geen werkzaamheden wilt verrichten, wordt u in staat gesteld dit af te kopen voor een bedrag van € 50,00 per jaar.