Voorjaarscompetitie verder uitgesteld naar begin juni (week 22)

Op 30 maart 2021 bericht de KNLTB als volgt:

Het kabinet heeft vorige week aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen worden verlengd tot tenminste 20 april. Tennis en padel buiten is mogelijk, maar georganiseerde wedstrijden zoals competitie tussen teams van verschillende verenigingen en toernooien zijn voorlopig nog niet toegestaan. De verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in mei betekent dat de start van de Voorjaarscompetitie 2021 begin mei niet haalbaar is. De KNLTB heeft besloten om de competitie verder uit te stellen tot begin juni (week 22); een volledige competitie is dan niet mogelijk maar een competitie met minder speeldagen kan dan nog wel worden georganiseerd.

Lees meer

Banen 4 t/m 6 zijn bespeelbaar vanaf 30 maart 2021

De onderhoudscommissie heeft op maandagochtend 29 maart 2021 de laatste werkzaamheden verricht aan de banen 4 t/m 6. Deze banen zijn vanaf heden dus ook bespeelbaar. Dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws met het mooiere weer dat voorspeld is voor de komende dagen. De lichten op baan 4 t/m 6 zijn alleen vanuit de kantine te bedienen. Omdat de kantine vooralsnog gesloten is, is sprake van een probleem dat wij als volgt willen oplossen:

 1. Er is een prijs opgevraagd wat het kost om de bediening van het licht voor banen 4 t/m 6 net zoals voor de banen 1 t/m 3 vanaf buiten te bedienen. Wij proberen dit op kort termijn gerealiseerd te hebben. Meer informatie hierover volgt zodra er iets te melden valt;
 2. Wij vragen jullie bij voorkeur te reserveren op de banen 1 t/m 3, deze kunnen tenslotte van buitenaf in het licht gezet worden. Pas wanneer het 's avonds niet meer past op de banen 1 t/m 3 uit te wijken naar de banen 4 t/m 6. Vanuit het bestuur houden wij de reserveringen in de gaten en indien nodig komen wij (Nienke en Yvonne) het licht aandoen en uitdoen.

Veel speelplezier!

Wanneer kan ik mijn verenigingsdiensten inplannen?

Zodra wij zicht hebben op opening van de kantine, worden de leden ook in gelegenheid gesteld om hun verenigingsdiensten in te plannen. Voor dit moment kan je dus nog geen verenigingsdiensten inplannen en is het rooster voor de tasjesdienst (voor de sleutels) voor dit seizoen ook nog niet definitief gemaakt. Zodra hier verandering in komt, informeren wij jullie gelijk weer.

Met vriendelijke groet, kantinecommissie

Gravel aanvullen

VAN DE VOORZITTER

Achter de schermen wordt er druk gewerkt om de banen weer in perfecte staat te krijgen. De onderhoudscommissie is hier alweer enige weken mee bezig. Een bedankje aan deze ploeg vrijwilligers is hier zeker op zijn plaats! Zonder jullie geen start van het nieuwe seizoen!

Lees meer

Banen 1 t/m 3 bespeelbaar vanaf zaterdag 27 maart 2021

Witte rook zond de onderhoudscommissie vanmiddag uit: vanaf zaterdag 27 maart 2021 zijn onze banen 1, 2 en 3 te bespelen. Vrijdag 26 maart worden de laatste werkzaamheden aan deze 3 banen verricht.

Volgende week worden de banen 4, 5 en 6 in gereedheid gebracht. Zodra deze banen te reserveren zijn, ontvangen jullie wederom bericht.

Kijk voor je gaat reserveren even bij onze huisregels voor het reserveren. Zie Online baan reserveren · LTV De Rijp

Basis-Corona-regels

 

 • Was vaak en goed uw handen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen

Specifiek voor tennis

 • Laat 1 persoon de stand bijhouden (ballen bord)
 • Ga thuis naar het toilet en vul je bidon thuis
 • Gebruik het toilet op het tennispark alleen bij (hoge) uitzondering
 • Desinfecteer de onderdelen die je in het toilet hebt gebruikt

Jeugdcommissie heeft nieuwe leden

Goed nieuws!

Hanneke Roodhart, Nicola Brugge en Abe Aders hebben zich aangemeld als nieuwe leden voor de jeugdcommissie.

Super tof, zo is onze jeugdcommissie weer op sterkte. Jullie zijn meer dan welkom en nodig. Alvast bedankt voor jullie inzet!

Onderzoek naar realisatie padel en/of all-weather-banen

Het is al langere tijd een trend dat het aantal tennissers in Nederland daalt. En dat is ook het geval bij onze vereniging. Daarnaast heeft onze groundsman Klaas een leeftijd bereikt, waarop we toch wel kunnen zeggen dat hij waarschijnlijk al ver over de helft van zijn werkzame carriëre bij ons zit. Daarom denken wij dat het tijd is om vooruit te gaan kijken. Hoe willen we verder?

Lees meer

ALV 2020 wederom uitgesteld

Eerder schreven wij dat wij de Algemene Leden Vergadering 2020 hadden verschoven van januari 2021 naar april 2021. Omdat wij nog niet met groepen bijeen mogen komen, stellen wij de ALV 2020 nogmaals uit, nu naar mei / juni 2021.

Een aantal agendastukken voor deze ALV zijn reeds gepubliceerd op onze website. Deze documenten zijn alvast te downloaden en te lezen. 

Zie: Notulen · LTV De Rijp

Wijziging verenigingsdiensten

Vanaf 2021 ontvangt een lid voor het uitvoeren van een schoonmaakdienst  twee verenigingspunten en voor het uitvoeren van een bardienst drie verenigingspunten. Elk seniorenlid is verplicht per jaar zes verenigingspunten te halen (bar- of schoonmaaktdienst). Om de zes verenigingspunten per seizoen te scoren, dient een lid dus:

3 schoonmaakdiensten te vervullen á 2 punten (3 x 2 = 6 punten) of

2 bardiensten te draaien á 3 punten (2 x 3 = 6 punten).

Indien je geen werkzaamheden wilt verrichten, word je in staat gesteld dit af te kopen voor een bedrag van € 50,00 per jaar.

Zie: ALV 2020 te houden in mei / juni 2021 · LTV De Rijp, agendapunt 2.

Huisregels bij het afhangen

HUISREGELS BIJ HET AFHANGEN

 • spelen zonder te reserveren is NIET toegestaan;
 • 1 uur reserveren voor enkel- en dubbelspel;
 • 2 uur achter elkaar reserveren is NIET toegestaan;
 • stel je speelt een uur en je bent niet afgehangen, dan mag je doorspelen tot het moment dat je afgehangen wordt;
 • 2 reserveringen op 1 dag mag in principe, bijvoorbeeld 1e reservering om 09:00 uur en 's avonds om 19:00 uur nogmaals;
 • je kan maximaal 4 open reserveringen hebben;
 • er is een wachttijd van 5 minuten ingesteld tussen het maken van een volgende reservering.

Opening tennisbanen in voorbereiding

De onderhoudscommissie is druk bezig met de voorbereidingen om de banen speelklaar te maken. Zo is het gravel besteld, wordt de ondergrond bewerkt, moeten de netten en telborden geplaatst worden en niet te vergeten de winddoeken moeten weer opgehangen worden. Er wordt gewerkt ('ijs- en weder dienende') naar een opening vanaf zaterdag 27 maart 2021. Wij houden jullie op de hoogte of deze datum gehaald wordt. Zolang de avondklok geldt houden wij hiermee rekening met het maken van baan reserveringen.

Update Covid-19 richtlijnen - versoepelingen

Tijdens de persconferentie van 8 maart 2021 werd bekend gemaakt dat ook volwassenen vanaf 27 jaar met zijn vieren buiten mogen sporten. De KNLTB heeft bevestigd dat er vanaf 16 maart 2021 inderdaad weer gedubbeld mag worden. Voor ons geldt dat eerst onze banen weer speelklaar moeten zijn! 

Jeugdcommissie zoekt versterking

Na een oproep onder de ouders van onze jeugdleden hebben gelukkig enkele ouders zich aangemeld bij Nienke om 'hun steentje' bij te dragen aan de jeugdcommissie. Goed nieuws! Misschien volgen nog meer ouders dit goede voorbeeld en melden zij zich bij Nienke Freling.

VAN DE VOORZITTER

Het tennisseizoen 2020 zit er weer op. Een ander seizoen vanwege Corona met alle maatregelen van dien. Helaas geen voorjaarscompetitie, geen Sport2000 Haringtoernooi, geen clubkampioenschappen en een najaarscompetitie zonder nazit en bovendien voortijdig afgebroken. Ondanks dat er een aantal weken niet getennist mocht worden of dat alleen het enkelspel was toegestaan, mogen wij niet mopperen. Nog nooit hebben wij zo lang door kunnen tennissen, namelijk tot eind november. Kunnen we terugkijken op een gezellig thuisblijverstoernooi, was er sprake van een geweldige opleving van de racketavond en was de kantine in zomer-vakantie-weken open!

Lees meer

Algemene Leden Vergadering 2020

Vorig jaar hebben we besloten om de ALV niet meer in de drukke december maand te houden, maar in januari. Ook weer gezien Corona, hebben we recent besloten de ALV uit te stellen tot april 2021.

Lees meer

Vrijwilligers gezocht voor diverse vacatures

Wie wil een rol vervullen binnen onze vereniging?

Er zijn diverse mogelijkheden, zo zijn er de volgende vacatures:

- lid kantine commissie

- lid sponsor commissie

- algemeen bestuurslid

Het wordt enorm gewaardeerd wanneer jij tijd en energie hebt om je in te zetten voor de vereniging. Neem gerust contact op met één van de bestuursleden, zodat we de mogelijkheden die bij jou passen met elkaar kunnen bespreken.

Aanmelden voorjaarscompetitie

Op 15 december 2020 verstuurde onze competitieleider, Cor Ossebaar, het bericht dat de teams zich konden aanmelden voor de voorjaarscompetitie. Vlak daarna riep Nienke Freling de jeugdleden op om zich eveneens aan te melden voor de voorjaarscompetitie.

Uiterste aanmelddatum: 4 januari 2021.

Voor verdere informatie zie de e-mail berichten van Nienke (jeugd) & Cor.

LTV De Rijp bedankt haar sponsoren

Beste Sponsoren,

Wij willen jullie hartelijk danken voor de sponsor bijdrage 2020. Ondanks de financieel moeilijke tijd, hebben jullie allen woord gehouden en het toegezegde sponsor bedrag betaalt. Dat waarderen wij enorm.

De bestemming van deze sponsor gelden hebben we allemaal kunnen aanschouwen: een terras voorzien van prachtig eigentijds terrasmeubilair. En dat was echt hoog nodig!

Daarom nogmaals heel veel dank, de sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt zijn:

 • Sport2000 Dubbele Buurt
 • De Oude Herberg
 • Het Wapen van Munster
 • Carteam Autoservice Ronald Groot (voorheen Leo Borst)
 • Griffioen Exployee Benefits bv
 • LMW Nederland
 • Lux Systems bv
 • PC Oké

Nieuwe CORONA maatregelen

Het kabinet treft opnieuw landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Voor onze tennisvereniging betekent dit in het kort:

§  We kunnen blijven tennissen en Jeu de Boule spelen, zolang het weer het toelaat;

§  We blijven online reserveren via de ClubApp of de website;

§  Vrij spelen, lessen en competitie spelen kan doorgang vinden;

§  Publiek is niet toegestaan;

§  De kantine is gesloten voor alle activiteiten;

§  De kleedkamers kunnen tijdens de competitie opengesteld worden;

§  Invalidetoilet is open;

§  Een ‘nazit’ is niet toegestaan, na de activiteit wordt een ieder verzocht het tennispark te verlaten;

§  De algemene ‘1,5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels blijven ook nog steeds van toepassing.

 

Lees meer

Online reserveren blijft & misverstanden de wereld uit!

Wegens de overwegend positieve geluiden houden we het online reserveren er in. Hiervoor hebben wij een upgrade genomen op de licentie van de ClubApp. De instellingen zijn versoepeld, zo kan je 2x op 1 dag reserveren, bv in de ochtend en de avond en meerdere reserveringen per week opgeven. Wel blijft dat je slechts 1 week vooruit kan reserveren. Het is niet de bedoeling een baan voor meerdere uren achter elkaar te ‘blokken’. Een veel gehoord misverstand is dat je slechts één uur mag spelen en dat je de baan af moet bij het einde van de gereserveerde tijd. Wanneer er echter niemand na jou de baan heeft gereserveerd mag je gewoon doorspelen.

Overlijden van ons oudste lid Siem de Graaf

Vorige week is op 91 jarige leeftijd Siem de Graaf overleden. Siem was ons oudste lid en werd vorig jaar nog in het zonnetje gezet vanwege zijn 90e verjaardag. Hij was toen nog op iedere dinsdagochtend aanwezig voor een partijtje tennis. Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Thuisblijverstoernooi wederom een succes

Zaterdag 18 juli 2020 zat alles mee! Het was prachtig weer, er waren 36 deelnemers, het lekkere buffet werd gewaardeerd en de sfeer was top. Helaas vergeten foto's te maken    

Na afloop werd het dienbladen tennis gespeeld.

Wederom voor herhaling vatbaar in 2021.

Kantine en terras weer open vanaf 1 juli 2020

VAN DE VOORZITTER

Afgelopen woensdag kwam het verlossende woord dat ons terras en kantine weer open mogen. Eindelijk weer gezellig een drankje en een babbeltje na het spelen. Toch zijn er nog een aantal regels waar we ons aan moeten houden. Deze richtlijnen en protocol zijn terug te vinden op onze website. Ik wil jullie op het hart drukken deze richtlijnen te respecteren en te handhaven.

Ondanks dat we wel konden tennissen, hebben we helaas de gezelligheid van de voor-jaarscompetitie en ons Haringtoernooi moeten missen. Een aantal weken geleden is de racketavond weer opgestart en met de clubkampioenschappen, het thuisblijverstoernooi én de ladies night in het vooruitzicht, gaan we er een gezellig seizoen van maken. Mochten er nog leden zijn die graag iets willen organiseren, meld het aan één van de bestuursleden en we denken graag met jullie mee.

Heel veel tennisplezier, blijf gezond en proost op het eerste drankje!

Lees meer

Geplande activiteiten

De racketavonden, het thuisblijverstoernooi, de clubkampioenschappen en een ladies night op stapel!

Lees gauw verder wanneer, hoe op te geven etc.

Lees meer

Staat jouw sport deze zomer nog 'on hold'? Doe mee aan de Zomer Challenge!

Staat jouw sport nog even stil vanwege het Corona-virus? Of heb je een zomerstop, maar wil je toch graag fit blijven in de zomer?  Dan dagen we jou en je vrienden uit voor de Zomer Challenge!

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap, voor jong en oud, waarbij je drie maanden vrij kunt tennissen wanneer het jou uitkomt. Je kunt ook kiezen voor tennislessen en je kunt meedoen aan alle clubactiviteiten.

·         Je ontvangt een lidmaatschap voor de maanden juni, juli en augustus 2020 om vrij te tennissen wanneer het jou uitkomt.

·         Optioneel: 6 tennislessen voor € 30 onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

·         Je kunt deelnemen aan alle clubactiviteiten.

·         Kosten: € 50,- (excl les)

Lees meer

Update maatregelen Corona-virus

Jeugd mag onder voorwaarden tennissen
Het kabinet heeft de maatregelen voor de jeugd t/m 18 jaar iets versoepeld. Als we aan bepaalde voorwaarden voldoen, mag het park beperkt open voor de jeugd. We hebben een protocol geschreven, waarmee we denken aan de gestelde voorwaarden voor beperkte openstelling te voldoen. Dit protocol ligt nu ter goedkeuring bij  de gemeente. Als de gemeente akkoord gaat, zal de vereniging dus beperkt open gaan voor leden t/m 18 jaar. De jeugdleden worden hierover afzonderlijk geïnformeerd.

 

Lees meer

Van de voorzitter

Het nieuwe jaar is alweer bijna 2 maanden oud en naar buiten kijkend ‘genieten’ we van wind en regen. Laten we maar zeggen dat alles wat nu valt, straks niet meer kan vallen en we uitgaan van een mooi droog tennisseizoen. 

Helaas waren er tijdens de jaarvergadering van 10 december 2019 niet genoeg leden aanwezig om tot geldige besluiten te komen. Na sluiting en heropening hebben we een zeer goede vergadering gehad, waarvan diverse punten in deze nieuwsbrief uiteengezet worden.

Lees meer

Geslaagde Zomer Challenge

In het voorjaar hebben we een oproep gedaan aan teamsporters met een zomerstop om in de zomermaanden tegen een speciaal tarief bij ons te komen tennissen. En daar is gehoor aan gegeven! Maar liefst 19 sportievelingen zijn de uitdaging aangegaan.

Lees meer

Jeugd gaat tennissen in De Oosterven!

Achter de schermen is de jeugdcommissie dit seizoen van start gegaan met het ontwikkelen van het nieuwe jeugdplan. In samenwerking met Tennischool De Kloek is er een all inclusive pakket samengesteld, waarbij er tennisles gevolgd kan worden voor een vast bedrag per maand. Nieuw is, dat de jeugdtennislessen vanaf dit jaar ‘s winters in De Oosterven gegeven zullen worden in plaats van in De Kloek. Logistiek een stuk handiger voor de ouders! En zolang het weer het toe laat, kunnen de lessen natuurlijk gewoon buiten worden gegeven.

Lees meer
0

AED krijgt nieuwe plaats

Tijdens een discussie omtrent het sleutelbeheer hebben we als bestuur ook gesproken over de sleutel die toegang geeft tot  de AED en de plek van de AED. We pleiten voor een zo eenvoudig mogelijke toegang van de AED, dus  zonder dat daar een sleutel voor nodig is. De aanpak in de eerste minuten zijn bij een calamiteit letterlijk van levensbelang. Dat lees je ook bij voortduring in de pers.

Lees meer

Heeft u 'm al gedownload, onze eigen LTV De Rijp Club-app??

Nog niet??? Dan raden wij u zeker aan om dat te doen, want onze ClubApp maakt uw tennisleven gemakkelijker, omdat u eenvoudig vanaf uw telefoon de ledenlijst kunt inzien, het wedstrijdprogramma van uw competitie kunt bekijken, op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes, etc. Alles vanuit één centrale plek. Altijd en overal toegankelijk. En de app zal in de toekomst nog verder uitgebouwd gaan worden.

Lees meer

Vanaf 5 november 2020 alleen nog enkelen

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen wordt onder andere de groepsgrootte voor volwassenen teruggebracht naar maximaal 2 personen. Enkelen blijft dus mogelijk voor volwassenen.

Lees meer

CORONA Update 14 oktober 2020

We beginnen met het goede nieuws:

Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te lessen, zowel buiten op ons eigen tennispark (en bij een winterlidmaatschap bij BeemStar) of binnen daar waar leden een baan in een hal hebben gehuurd.Lees meer

Buurtvereniging De Klokkenluiders maakt kennis met tennis en Jeu de Boules

 

Buurtvereniging De Klokkenluiders heeft zondag 14 juni zijn bewoners kennis laten maken met een paar sportieve bezigheden. De leden en bewoners van de buurtvereniging mochten op het tennispark van LTV De Rijp kennis maken met tennis en jeu de boules. Eddo van Gelderen en Fred Spruit van tennisschool De Kloek hebben 19 bewoners kennis laten maken en kregen uitleg over de tennissport. Zes mensen kregen uitleg van het spel Jeu de boules van mevrouw Bloos en mevrouw Spee, die wekelijks op de dinsdagochtend met een groep leden het spel spelen. Het was een geslaagde middag en een aantal enthousiastelingen maakte direct gebruik van de kennismakingsaanbieding om lid te worden.

Lees meer

We mogen weer dubbelen!

Goed nieuws: vanaf donderdag 21 mei is dubbelen weer toegestaan!
Wel is het belangrijk dat de 1,5 m afstand in acht genomen wordt, óók als je daardoor een bal zou moeten laten lopen.

Ook hebben we besloten het maximaal aantal open reserveringen te verhogen naar 2. Zo wordt het mogelijk om ook alvast verderop in de week te reserveren.

 

Lees meer

Update maatregelen Corona-virus

Helaas gaat het nog even duren voordat voordat de deuren van ons park zich zullen openen. Het kabinet heeft namelijk bekend gemaakt, dat de geldende maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus worden verlengd tot in elk geval 28 april.

Dat betekent, dat ons park ook tot 28 april gesloten blijft.

Erg jammer natuurlijk, maar wie weet krijgen we straks nog een heerlijke tenniszomer…..

Mocht er meer nieuws zijn, dan brengen we jullie daarvan op de hoogte. Let goed op elkaar en blijf gezond!

Bestuur LTV De Rijp

Tennis en Coronavirus

De afgelopen week zijn er door het kabinet vergaande maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Wat heeft dat voor onze tennisvereniging voor gevolgen?

 Met directe ingang zijn de toernooien, competitie, trainingen en alle andere activiteiten afgelast voor alle spelers jong en oud t/m 6 april a.s.

Op dit moment zijn de heren van de onderhoudscommissie (zich houdend aan de RIVM voorschriften) druk bezig om, ondanks de zware regen van de afgelopen tijd, de banen weer in topconditie te maken.  Helaas kan het nog even duren voordat we hiervan gebruik kunnen maken want ook het vrij spelen zal niet mogelijk zijn.

 

Lees meer

Thuisblijverstoernooi 2019

Op 3 augustus 2019 organiseerden Jeanet Jongbloed en Yvonne van Bezooijen een thuisblijverstoernooi.

Met een volledige bezetting van alle zes de banen en tennis gerelateerde spelletjes tussen de partijen door was er sprake van een zeer sportieve zomeravond. Er werd gestart met een heerlijk buffet bestaande uit soep, diverse salades, brood en kippies. Het schema zag er als volgt uit:

Speelronde 1, spelletjes, speelronde 2, spelletjes en daarna de prijsuitreiking. Wat een schik, wat een prachtige zomeravond!

Leuk om te melden: naast 'oude vertrouwde leden' en introducees hebben ook nieuwe leden vanuit de Zomerchallenge meegedaan. Echt TOP!

Na afloop werden wij, Jeanet en Yvonne, in het zonnetje gezet door de aanwezige leden met een pakketje 'Henny Pauw'. Dank jullie wel!

Hierbij willen wij een ieder bedanken die het mogelijk gemaakt hebben dat deze avond een succes was. Iedereen bedankt voor de gezelligheid en de inzet. Degene die salades hebben ingebracht: dank jullie wel, het lekkere eten heeft bijgedragen aan het succes. Tot volgend jaar!

Jeanet & Yvonne

 

 

Lees meer

Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

Onlangs heeft onze vereniging een onaangekondigde controle gehad met betrekking tot het alcoholbeleid van de vereniging. Gelukkig werden er geen onvolkomenheden geconstateerd en was de barvrijwilliger ook in het bezit van het Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken.

 

Lees meer