Van de voorzitter

Het nieuwe jaar is alweer bijna 2 maanden oud en naar buiten kijkend ‘genieten’ we van wind en regen. Laten we maar zeggen dat alles wat nu valt, straks niet meer kan vallen en we uitgaan van een mooi droog tennisseizoen. 

Helaas waren er tijdens de jaarvergadering van 10 december 2019 niet genoeg leden aanwezig om tot geldige besluiten te komen. Na sluiting en heropening hebben we een zeer goede vergadering gehad, waarvan diverse punten in deze nieuwsbrief uiteengezet worden.

Lees meer

Geslaagde Zomer Challenge

In het voorjaar hebben we een oproep gedaan aan teamsporters met een zomerstop om in de zomermaanden tegen een speciaal tarief bij ons te komen tennissen. En daar is gehoor aan gegeven! Maar liefst 19 sportievelingen zijn de uitdaging aangegaan.

Lees meer

In memoriam: Ger Bos

Op dinsdag 10 september kregen wij het droevige bericht dat ons lid Ger Bos op 9 september vrij plotseling is overleden. Ger was al jarenlang lid van de tennisvereniging. Hij speelde altijd met veel plezier op de dinsdagmorgen met een clubje heren. Hij kon bijzonder genieten van een lekker geslagen bal, maar had de pest in als het minder goed verliep. In die zin bleef hij een soort van fanatiek. Ger speelde ook in de winter met een groepje in Ursem. Ger was degene die zowel voor de dinsdag als het wintertennis de organisatie op zich nam. Hij zorgde voor de speelschema’s en hield de spirit erin door ook nieuwe mensen te benaderen. We verliezen in Ger een aimabel en bescheiden lid die sportiviteit hoog in het vaandel had staan. We wensen zijn echtgenote An en de kinderen en kleinkinderen veel kracht toe om het gemis van Ger te verwerken.

Metalen Tuinhuis

De meeste van jullie zullen waarschijnlijk al hebben gezien dat er bij baan 4 een prachtige nieuwe opslagplaats is gebouwd, die door de Onderhoudsploeg “het metalen tuinhuis” wordt genoemd. Het was een hele klus, omdat het geheel als bouwpakket op een pallet werd aangeleverd. Onder de deskundige leiding van Jan Keetman is het geheel door de onderhoudsploeg opgebouwd. Ook Klaas heeft zijn bijdrage geleverd door onder andere door het straatwerk gereed te maken.  

Lees meer

Graag stellen wij aan u voor: onze Sponsor Commissie!

Sinds kort heeft onze vereniging een Sponsor Commissie. Via sponsoring wil de club structureel inkomsten genereren om haar plannen en ambities te realiseren. Denk aan het verbeteren van de faciliteiten op ons park en het organiseren van sportieve, gezellige events voor leden. Uiteraard met speciale aandacht voor de jeugd.

Lees meer

Jeugd gaat tennissen in De Oosterven!

Achter de schermen is de jeugdcommissie dit seizoen van start gegaan met het ontwikkelen van het nieuwe jeugdplan. In samenwerking met Tennischool De Kloek is er een all inclusive pakket samengesteld, waarbij er tennisles gevolgd kan worden voor een vast bedrag per maand. Nieuw is, dat de jeugdtennislessen vanaf dit jaar ‘s winters in De Oosterven gegeven zullen worden in plaats van in De Kloek. Logistiek een stuk handiger voor de ouders! En zolang het weer het toe laat, kunnen de lessen natuurlijk gewoon buiten worden gegeven.

Lees meer
0

KANTINE: meer hygiene!

Het was al langere tijd onderwerp van gesprek, maar eindelijk is het zover!

In de begroting voor 2019 is opgenomen om over te gaan tot de aanschaf van papieren handdoekjes. Deze handdoekjes zitten in een houder die aan de muur wordt bevestigd. Ook komen er nieuwe afvalbakken om de papieren handdoekjes na gebruik in te werpen.

Onze onderhoudscommissie zorgt er voor dat de handdoekautomaten vakkundig worden bevestigd voordat het nieuwe tennisseizoen begint.

0

AED krijgt nieuwe plaats

Tijdens een discussie omtrent het sleutelbeheer hebben we als bestuur ook gesproken over de sleutel die toegang geeft tot  de AED en de plek van de AED. We pleiten voor een zo eenvoudig mogelijke toegang van de AED, dus  zonder dat daar een sleutel voor nodig is. De aanpak in de eerste minuten zijn bij een calamiteit letterlijk van levensbelang. Dat lees je ook bij voortduring in de pers.

Lees meer

Bestuurswissel

Bestuurswisseling

Tijdens de eerste bestuursvergadering op 16 januari 2019 is in goed overleg besloten dat John Zwaan zijn werkzaamheden als penningmeester overdraagt aan Simon Visser. John wordt bedankt voor zijn bijdrage, tenslotte heeft hij acht jaar lang die rol vervuld. De feitelijke overdracht heeft plaatsgevonden op 6 februari en vanaf dat moment is Simon Visser aanspreekpunt voor financiële aangelegenheden. Esther Moerkamp blijft haar belangrijke rol vervullen bij de financiën omtrent alles wat te maken heeft met de incasso van de contributie.

 

Lees meer

Heeft u 'm al gedownload, onze eigen LTV De Rijp Club-app??

Nog niet??? Dan raden wij u zeker aan om dat te doen, want onze ClubApp maakt uw tennisleven gemakkelijker, omdat u eenvoudig vanaf uw telefoon de ledenlijst kunt inzien, het wedstrijdprogramma van uw competitie kunt bekijken, op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes, etc. Alles vanuit één centrale plek. Altijd en overal toegankelijk. En de app zal in de toekomst nog verder uitgebouwd gaan worden.

Lees meer

De banen zijn gesloten

In verband met noodzakelijk onderhoud zijn de netten verwijderd en worden binnenkort ook de lijnen verwijderd. Om de banen winter klaar te hebben voordat de vorst intreedt, wordt het gravel bewerkt en de aanwezige algen bestreden. Een behoorlijke klus voor de onderhoudscommissie.

Voor een balletje slaan op onze banen moeten we dus helaas weer wachten op het voorjaar.

Onderhoudscommissie aan slag

 Renovatie schutting terras

In de maand oktober heeft de onderhoudsploeg met ondersteuning van timmerman Harrie Vredevoort van aannemer Piet Groen een flink deel van de oude schutting gesloopt. Een deel van de stijlen en liggers was door houtrot behoorlijk aangetast en werd verwijderd en vervangen. Om het onderhoud in de toekomst te beperken hebben we besloten om alleen boven de poort een raam te plaatsen. Vooraf was al het materiaal door ons al in de grondverf gezet, dus volgend voorjaar kan het geheel worden afgeschilderd. Een leuke klus met een mooi zichtbaar resultaat en de garantie dat het terras weer jaren beschermd is tegen weersinvloeden.  

Simon Visser

 

Lees meer

Thuisblijverstoernooi 2019

Op 3 augustus 2019 organiseerden Jeanet Jongbloed en Yvonne van Bezooijen een thuisblijverstoernooi.

Met een volledige bezetting van alle zes de banen en tennis gerelateerde spelletjes tussen de partijen door was er sprake van een zeer sportieve zomeravond. Er werd gestart met een heerlijk buffet bestaande uit soep, diverse salades, brood en kippies. Het schema zag er als volgt uit:

Speelronde 1, spelletjes, speelronde 2, spelletjes en daarna de prijsuitreiking. Wat een schik, wat een prachtige zomeravond!

Leuk om te melden: naast 'oude vertrouwde leden' en introducees hebben ook nieuwe leden vanuit de Zomerchallenge meegedaan. Echt TOP!

Na afloop werden wij, Jeanet en Yvonne, in het zonnetje gezet door de aanwezige leden met een pakketje 'Henny Pauw'. Dank jullie wel!

Hierbij willen wij een ieder bedanken die het mogelijk gemaakt hebben dat deze avond een succes was. Iedereen bedankt voor de gezelligheid en de inzet. Degene die salades hebben ingebracht: dank jullie wel, het lekkere eten heeft bijgedragen aan het succes. Tot volgend jaar!

Jeanet & Yvonne

 

 

Lees meer

Kantinecommissie blikt terug op SPORT2000 HARINGTOERNOOI 2019

 Sport 2000 Haringtoernooi 2019, verslag van de kantinecommissie

 Wat kunnen we terug kijken op echt een geweldige mooie week! Werkelijk alles zat mee dit jaar.

Tiny en ik hebben samen met 'helpers op de achtergrond' ons best gedaan om ervoor te zorgen dat jullie qua eten en drinken niets te kort zijn gekomen. En met mijn grote wens, de aanschaf van een pinautomaat, verliepen de betalingen als een zonnetje, echt super fijn voor alle deelnemers en leden die een bardienst gedraaid hebben. Wist je dat je via je bank een app kan instaleren op je telefoon, zodat je je telefoon op de pinautomaat legt en dan een betaling kan doen? Dat is toch de digitale vooruitgang!

Tiny is verantwoordelijk voor de inkoop, dat heeft zij - zoals gebruikelijk - echt uitstekend gedaan! 

Ik wil via deze weg eigenlijk iedereen bedanken die zomaar belangeloos mee hielp, wat vuile glazen van het terras naar binnen bracht of op een andere mannier de handjes uit de mouwen stak. Eventjes oogcontact met elkaar en zonder woorden voor elkaar klaar stonden. Op deze mannier kan er een toernooi georganiseerd worden. DANK JULLIE WEL !!!

 Namens de kantinecommissie, Karin Besselink

 

Pinautomaat - van plaatsing tot evaluatie

 

De automaat is pas sinds begin mei 2019 in werking. Tot nu toe hebben we alleen nog maar positieve geluiden gehoord, zowel vanuit de bardienst medewerkers als vanuit de leden.  De bediening blijkt eenvoudig en betalen via de pin is ook echt van deze tijd. Het printen van bonnen is uitgezet, want voegt in onze ogen niets toe. Kortom een succesvolle verandering die we aan het eind van het jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering evalueren.

 

Flesje bier of bier op te tap?

 

In de afgelopen periode (april - mei 2019) hebben we in samenspraak met de kantine commissie onderzocht of het All in One systeem van Heineken een alternatief zou zijn voor het werken met flesjes bier. Het  All in One systeem bestaat uit vaatjes van 20 liter bier die direct onder de tap kunnen worden geplaatst in een speciale koeling. Op zich een mooi systeem, maar kijkend naar het kostenplaatje in vergelijking met de inkoop van flesjes hebben we besloten om niet op het aanbod van Heineken in te gaan. We zouden ruwweg 50% van onze marge kwijtraken. Voor de liefhebbers van een tapbiertje is er echter ook goed nieuws: traditiegetrouw tijdens het Haringtoernooi tappen we uit 50 liter vaten. 

 

Siem de Graaf - 90 jaar

Op 22 mei 2019 is ons oudste lid negentig jaar geworden. Siem slaat nog steeds iedere dinsdagmorgen met plezier een balletje met clubgenoten. Dat zijn in de ogen van Siem natuurlijk allemaal 'jonkies'. Als bestuur hebben we op dinsdag 28 mei Siem verrast met een bloemetje. De foto van Siem tussen zijn tennismaten toont aan dat hij er blij mee was. We wensen Siem nog vele goede jaren toe.

Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

Onlangs heeft onze vereniging een onaangekondigde controle gehad met betrekking tot het alcoholbeleid van de vereniging. Gelukkig werden er geen onvolkomenheden geconstateerd en was de barvrijwilliger ook in het bezit van het Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken.

 

Lees meer

Van de voorzitter

Na rijp beraad heb ik, tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 10 december jl. het stokje overgenomen van Simon Visser, die met zeer veel passie en overtuiging het interim voorzitterschap heeft waargenomen. Dank je wel Simon!

Tijdens de vergadering werd mij gevraagd om een CV te overleggen en logisch; je wilt graag weten wie ik ben en of ik in staat ben deze functie uit te voeren. Voor degenen die mij niet zo goed of helemaal niet kennen, even in het kort:  

 

 

Lees meer

Hans de Wit benoemd tot erelid van LTV De Rijp

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 december 2018 is Hans de Wit benoemd tot erelid van onze vereniging. Hans is al sinds  jaar en dag lid van onze vereniging en heeft zich op vele vlakken tomeloos ingezet voor onze vereniging. De hoogste tijd dus om hem voor eens en voor altijd in het zonnetje te zetten!

 

Lees meer