Besluit ALV inzake all-weather banen & padelbanen

 

Op woensdag 27 oktober 2021 vond de Algemene Leden Vergadering plaats. Op de agenda stond het te nemen besluit om onze zes gravel banen om te bouwen tot vier all-weather banen en vier padelbanen. Er waren 45 stemgerechtigde leden die hun stem hebben uitgebracht. De uitslag is als volgt:

43 leden stemden voor en 2 leden stemden tegen

Met een overgrote meerderheid is het besluit genomen om in te stemmen met het ombouwen van de zes gravel tennisbanen naar vier all-weather tennisbanen en de aanleg van vier padelbanen.

Alhoewel dit een fantastisch besluit is voor de toekomst van onze vereniging, we zijn er nog niet. Er is nog veel werk te verzetten. Zo moeten er nu allerlei formele stappen gezet worden, zoals het aanvragen van de gewenste subsidies. Daar gaat de werkgroep in samenwerking met het bestuur direct mee aan de slag. Wij houden jullie op de hoogte.

De volledige notulen van de ALV 2020 (schriftelijke variant) en de ALV van 27-10-2021 worden binnenkort gepubliceerd op de website.

LTV De Rijp, het bestuur

 

Bestuursnieuws Overzicht