Wijziging verenigingsdiensten

Vanaf 2021 ontvangt een lid voor het uitvoeren van een schoonmaakdienst  twee verenigingspunten en voor het uitvoeren van een bardienst drie verenigingspunten. Elk seniorenlid is verplicht per jaar zes verenigingspunten te halen (bar- of schoonmaaktdienst). Om de zes verenigingspunten per seizoen te scoren, dient een lid dus:

3 schoonmaakdiensten te vervullen á 2 punten (3 x 2 = 6 punten) of

2 bardiensten te draaien á 3 punten (2 x 3 = 6 punten).

Indien je geen werkzaamheden wilt verrichten, word je in staat gesteld dit af te kopen voor een bedrag van € 50,00 per jaar.

Zie: ALV 2020 te houden in mei / juni 2021 · LTV De Rijp, agendapunt 2.

Bestuursnieuws Overzicht