CORONA Update 14 oktober 2020

We beginnen met het goede nieuws:

Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te lessen, zowel buiten op ons eigen tennispark (en bij een winterlidmaatschap bij BeemStar) of binnen daar waar leden een baan in een hal hebben gehuurd.Om het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen te verminderen geeft de KNLTB aan dat het volgende van toepassing is:

De KNLTB Competitie 2020 is per direct te beëindigd, zowel voor de jeugd als voor de senioren.

Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet doorgaan.

Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen, zowel buiten op de eigen vereniging of binnen in een hal.

De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).

Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Publiek is niet toegestaan.

Dubbelen: Dubbelen bij tennis kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Jeu de Boules: Ook voor de leden die Jeu de Boules spelen geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen.

Van kracht blijft:

Denk aan je persoonlijke hygiëne, ontsmet de deurklinken etc.;

Volg de richtlijnen van de overheid voor wat betreft afstand houden en geen fysiek contact;

Dat je uitsluitend komt sporten wanneer je zelf (en jouw omgeving) geen Corona gerelateerde klachten hebt

Kom maximaal 5 minuten voor aanvang en vertrek gelijk na het spelen;

Reserveer je baan via de website of de ClubApp;

Neem eigen gemarkeerde ballen mee;

Het invalide toilet blijft open, daar vind je de desinfecteer, de AED en de verbanddoos.

Hopelijk is het weer ons goed gezind, waardoor er nog enkele weken op ons park gesport kan worden.

Sluiting banen 4 t/m 6: Omdat deze banen ’s avonds al niet meer bespeelbaar en de banen te glad worden door bladeren & vochtig weer gaat de onderhoudscommissie deze banen winterklaar maken. Daar wordt vanaf maandag 19 oktober 2020 mee gestart. Wij blokkeren vanaf deze datum deze banen, zodat ze niet meer te reserveren zijn.

Opruimen terras: Om te voorkomen dat er ongenode gasten op ons park verblijven en ter behoud van het nieuwe meubilair wordt begin volgende week een start gemaakt met het weghalen van het terrasmeubilair.

Sportieve groet,

Het bestuur LTV De Rijp

Bestuursnieuws Overzicht