Reserveren van de banen blijft verplicht en contactgegevens achterlaten

Het reserveren van de banen blijft onverminderd van kracht. Ook verzoeken wij je om bij een bezoek aan onze kantine jouw contactgegevens achter te laten.

Het is weer verplicht om in de horeca een tafel te reserveren. Voor ons terras is dat ook van toepassing. Wanneer je een baan hebt gereserveerd heb je automatisch ook een tafel gereserveerd.

In het kader van een Corona bron- en contactonderzoek vragen wij de spelende bezoekers om hun gegevens achter te laten. Spelers die gereserveerd hebben doen dat al via de baan reserveer app. Tot nader order is kijken naar spelers of een bezoek aan onze kantine c.q. terras zonder gespeeld te hebben helaas niet toegestaan. Omdat de Jeu de Boulers geen baan reserveren vragen wij hen zelf een registratie bij te houden wie op welke dag aanwezig is geweest. Van de deelnemers aan de racketavond wordt ook een registratie bewaard.

Bestuursnieuws Overzicht