Start tennis 19+ leden vanaf woensdag 13 mei 2020

Goed nieuws

naast de jeugd mogen ook de 19+ leden onder voorwaarden vanaf 13 mei 2020 weer tennissen !

Lees het Protocol verantwoord tennissen in tijden van Corona goed door en hou je aan de richtlijnen.

Op 12 mei 2020 is een uitgebreide mail verstuurd aan onze leden. Deze mail met het Protocol tref je bijgaand aan.

Vergeet niet te reserveren, want zonder reservering kan er niet gespeeld worden!

Om misverstanden te voorkomen moeten wij ook streng zijn en onze leden op het volgende wijzen:

  • wanneer leden de richtlijnen genoemd in het Protocol niet naleven en er boetes worden uitgedeeld, deze boete van € 400 per persoon voor de betreffende leden is;
  • ook de boete die de vereniging hiervoor krijgt (€ 4.000) per overtreding wordt verhaald op de betreffende leden.

Sportieve groet,

Het bestuur LTV De Rijp

 Bijlagen: Mail 12 mei 2020 + Protocol

 

Downloads:

Bestuursnieuws Overzicht