Start tennis jeugd vanaf 4 mei 2020 - Protocol Corona-beleid

Onze jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden vanaf 4 mei 2020 weer tennisles volgen.

Lees het Protocol verantwoord tennissen voor de jeugd in tijden van Corona goed door en hou je aan de richtlijnen.

 

Dit is natuurlijk ontzettend goed nieuws voor onze jeugd en onze tennisleraren. Wij waren dan ook verheugd toen wij vanochtend het bericht kregen van de gemeente Alkmaar dat ons protocol is goedgekeurd en dat er gestart mag worden.

Om misverstanden te voorkomen moeten wij ook streng zijn en onze leden op het volgende wijzen:

  • uitsluitend de jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden weer gaan tennissen;
  • voor leden vanaf 18 jaar geldt helaas nog steeds dat er niet getennist mag worden;
  • wanneer leden vanaf 18 jaar toch ongeoorloofd een balletje gaan slaan, de boete van € 400 per persoon voor de betreffende leden is;
  • ook de boete die de vereniging hiervoor krijgt (€ 4.000) per overtreding wordt verhaald op de betreffende leden.

 

Downloads:

Bestuursnieuws Overzicht