Van de penningmeester

Lees hier verder wat uw penningmeester te vertellen heeft.

 Let op!  Belangrijke wijziging op financieel gebied met ingang van 2020 (voor onderliggende stukken van de ALV verwijs ik naar onze website)

 Tijdens de Algemene  Ledenvergadering van 9 december 2019 is het volgende besluit bekrachtigd: 

De contant geldstroom wordt beëindigd en er wordt voortaan in de kantine  uitsluitend gebruik gemaakt van betalingen via de pinautomaat. De vrijwilligers die de kantine bemensen zorgen ervoor dat de “klanten” hun betalingen uitsluitend via het pinautomaat laten lopen. Een korte instructie voor de bediening van de pinautomaat wordt in het 'Barboek' opgenomen. In het tasje dat de vrijwilliger ophaalt voor de kantinedienst zitten de sleutels en een bedrag van €50,00. Dat wisselgeld wordt uitsluitend ingezet als de pinautomaat een blijvende storing vertoont. Overigens is een mogelijke storing vaak te verhelpen door de stekker tijdelijk te verwijderen en daarna reset de pinautomaat zich vanzelf leert de ervaring.

 De nieuwe aanpak houdt tevens in dat inkopen voor de kantine uitsluitend via een daarvoor bestemde betaalpas (in bezit van Tiny Verheul) gebeuren of met een privé-pas als de kantine-pas niet beschikbaar is. In het laatste geval wordt een declaratie ingediend bij de penningmeester onder overlegging van de aankoopbonnen.

 Met de Jeu de Boules spelers en de klaverjassers zijn in middels heldere afspraken gemaakt over de effecten van dit nieuwe beleid. Dat loopt prima volgens de gemaakte afspraken.

 Automatisch overmaken contributie 2020 en volgende jaren

 Op dit verzoek is door veel leden positief gereageerd. Het aantal van 79 leden die nog niet automatisch betaalden eind 2019 is teruggebracht tot net onder de 30. Dat scheelt een hoop werk in de boekhouding waar ik als penningmeester van profiteer. Nogmaals bedankt voor jullie medewerking.

 Goedgekeurde investeringen door de ALV

 Dit jaar gaan we o.a.  investeren  in nieuw terrasmeubilair, een elektrische kanten maaier en een elektrische heggenschaar.  Tevens wordt gekeken naar de eventuele vervanging of aanschaf van keukenapparatuur denk aan koffiezetapparaat, afwasmachine en dergelijke.

 Of we gaan investeren in een mini-veld annex oefenbaan ligt nog ter discussie.

 

Bestuursnieuws Overzicht