Notulen ALV 9 december 2019 & Highlights

De concept notulen zijn gereed en in te zien. Tevens publiceren wij enkele highlights en brengen wij deze onderwerpen onder uw aandacht.

  We draaien op vrijwilligers: er zijn nog vrijwilligersrollen beschikbaar. Wie komt Tiny Verheul ondersteunen in de kantinecommissie? En wie heeft er aardigheid in om een rol te vervullen binnen de sponsorcommissie? Zie hiervoor ook de bijlage: Samenstelling bestuur en commissies 2020;

  Nienke Freling is toegetreden tot het bestuur;

  Het afkopen van je verenigingsdiensten is duurder geworden: €50 voor 2 diensten aan het begin van het seizoen en €30 per dienst gedurende het seizoen;

  Racketavond Nieuwe Stijl gaat van start;

  Vanaf heden alleen nog betalen met pin. Contante betalingen hebben we afgeschaft;

  We roepen leden op om initiatieven te ontplooien om nieuwe leden aan te brengen;

  De planning van de verenigingsdiensten wordt dit jaar verzorgd door Esther Moerkamp en Yvonne van Bezooijen.

Downloads:

Bestuursnieuws Overzicht