In memoriam: Ger Bos

Op dinsdag 10 september kregen wij het droevige bericht dat ons lid Ger Bos op 9 september vrij plotseling is overleden. Ger was al jarenlang lid van de tennisvereniging. Hij speelde altijd met veel plezier op de dinsdagmorgen met een clubje heren. Hij kon bijzonder genieten van een lekker geslagen bal, maar had de pest in als het minder goed verliep. In die zin bleef hij een soort van fanatiek. Ger speelde ook in de winter met een groepje in Ursem. Ger was degene die zowel voor de dinsdag als het wintertennis de organisatie op zich nam. Hij zorgde voor de speelschema’s en hield de spirit erin door ook nieuwe mensen te benaderen. We verliezen in Ger een aimabel en bescheiden lid die sportiviteit hoog in het vaandel had staan. We wensen zijn echtgenote An en de kinderen en kleinkinderen veel kracht toe om het gemis van Ger te verwerken.

Bestuursnieuws overzicht