AED krijgt nieuwe plaats

Tijdens een discussie omtrent het sleutelbeheer hebben we als bestuur ook gesproken over de sleutel die toegang geeft tot  de AED en de plek van de AED. We pleiten voor een zo eenvoudig mogelijke toegang van de AED, dus  zonder dat daar een sleutel voor nodig is. De aanpak in de eerste minuten zijn bij een calamiteit letterlijk van levensbelang. Dat lees je ook bij voortduring in de pers.

Voorstel: Verplaats de AED naar het altijd toegankelijke invalidentoilet en dus  niet meer achter slot en grendel. Zorg voor een duidelijke verwijzing naar de AED  en laat de koppeling met de poortsleutel los.

Dit voorstel is in de ALV van 10 december 2018 door de leden onderschreven. Voor aanvang van het nieuwe tennisseizoen wordt de AED verplaatst.

 

Bestuursnieuws Overzicht