Hans de Wit benoemd tot erelid van LTV De Rijp

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 december 2018 is Hans de Wit benoemd tot erelid van onze vereniging. Hans is al sinds  jaar en dag lid van onze vereniging en heeft zich op vele vlakken tomeloos ingezet voor onze vereniging. De hoogste tijd dus om hem voor eens en voor altijd in het zonnetje te zetten!

 

Hans heeft de verbouwing van onze kantine mogelijk gemaakt. Door zijn kennis en netwerk heeft hij een grote bijdrage weten te bewerkstelligen van het VSB-fonds. Zonder deze bijdrage was de verbouwing niet mogelijk geweest.  Tijdens de bouw heeft hij die (be)geleid. Door zijn kennis en kunde is het mogelijk geweest onze huidige kantine te laten bouwen. We maken daar tot op heden iedere dag zeer dankbaar gebruik van!

Na een rommelige bestuursperiode met meerdere kortstondige voorzitters, ontstond er begin 2010 een moment waarop niemand het voorzitterschap van LTV De Rijp wilde overnemen. Hans heeft toen de voorzittershamer opgepakt en een aantal anderen om zich heen verzameld om orde op zaken te stellen. Hij heeft zich vervolgens jarenlang als voorzitter ingezet voor onze vereniging, waarbij hij op een bijzonder prettige manier leiding gaf aan zijn bestuur en de commissies.

Kortom, Hans haalde het beste uit onze vereniging, dus meer dan reden genoeg om Hans de Wit het erelidmaatschap van onze club te gunnen!!

Bestuursnieuws overzicht