Algemene Ledenvergadering 10 december 2018

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering die wordt gehouden op maandag 10 december 2018 om 20.00 uur in de kantine op ons tennispark. Wij hopen op een grote opkomst.

Het bestuur doet een oproep voor een nieuw lid voor de kascommissie, voor een nieuw lid voor de kantine commissie en voor leden voor de nieuwe sponsor commissie.

Daarnaast draagt het bestuur Jacqueline Wichers voor als nieuwe voorzitter. Onze huidige voorzitter Simon Visser zal als algemeen bestuurslid deel uit blijven maken van het bestuur. Leden die zich ook kandidaat willen stellen voor de functie van voorzitter kunnen dit aangeven tot uiterlijk één week voor de vergadering.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor één van de functies kunnen dit aangeven via bestuur@ltvderijp.nl.

De agenda met alle bijlagen vindt u terug op onze website www.ltvderijp.nl, onder het tabblad ‘Onze Vereniging’ en dan onder ‘ALV 2018’.
Let op: u moet wel ingelogd zijn om de stukken in te kunnen zien!

Mocht u naar aanleiding van deze stukken vragen hebben, dan verzoeken wij u deze vooraf in te dienen bij het bestuur via bestuur@ltvderijp.nl.

Heel graag tot maandag 10 december!

Bestuursnieuws overzicht