Van de voorzitter

Wat vliegt het tennisseizoen toch snel voorbij. We kunnen met z’n allen terugkijken op een fantastische zomer, een geslaagd haringtoernooi  eind juni en de gezellige clubkampioenschappen voor de jeugd en de senioren begin september. We bedanken als bestuur alle vrijwilligers die op allerlei gebied hun steentje hebben bijgedragen aan het slagen van deze beide evenementen. Inmiddels zullen veel  leden ons tennispark hebben verruild voor binnenbanen. Met het over het algemeen  goede weer de afgelopen tijd zal menigeen nog een balletje slaan op ons park, deels vrij spelend, maar ook als deelnemer aan de racketavond of als deelnemer aan de Najaarscompetitie.  Ik wens iedereen veel spelvreugde toe de komende tijd.

Op 17 september hebben we als bestuur vergaderd. Dat levert de nodige input op voor de nieuwsbrief.

Actueel nieuws

Haringtoernooi 2019

We hebben besloten dat volgend jaar tijdens het Haringtoernooi  er een 50 plus categorie wordt toegevoegd.  We zijn benieuwd naar het effect van deze maatregel. Lees meer bij het aparte stuk over het afgelopen Haringtoernooi.

Nieuwsbrief en onderlinge communicatie

We hebben besloten dat in de Nieuwsbrief , die in ieder geval vier keer per jaar verschijnt (data 2019 volgen), ruimte wordt geboden aan alle leden om onderling te communiceren. Je kunt dan denken aan; Ik ben op  zoek naar een tennismaatje, een racket etc; Ik heb een racket , tenniskleding etc te koop/ruil.  Als je een bericht wilt plaatsen dan kun je dat mailen aan de secretaris die het dan opneemt in de eerstvolgende Nieuwsbrief. Lees het eerste verzoekje dat we kregen van Paul Muller verderop in deze Nieuwsbrief.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

We zijn verplicht om op een zorgvuldige wijze om te gaan met je gegevens, daar staan we uiteraard volkomen achter als bestuur. Er is een Privacy verklaring opgesteld en er wordt nog gewerkt aan de praktische uitwerking. Het complete voorstel zal besproken worden tijdens de Algemene Ledenvergadering (AVL) op 10 december aanstaande.

Mobiel betalen/pinapparaat

We hebben de eerste gedachten daaromtrent met elkaar besproken en wat uitgangspunten benoemd. We streven er in principe naar om zoveel mogelijk zonder contant geld te werken, maar we gaan dat niet compleet uitsluiten. Nu gaan we nog uitzoeken wat de beste aanschaf is in relatie tot de daaraan verbonden transactiekosten.  In de komende bestuursvergadering op 7 november  werken we ons voorstel voor de  AVL  verder uit.

Reglementen

We werken al een aantal jaren met verschillende reglementen zoals:  Lidmaatschap en contributie, Verenigingsdiensten,  het spelen van competitie etc. Gebleken is dat deze reglementen en eventuele wijzigingen daarop tijdens de AVL moeten worden besproken en beoordeeld. Dat is, voor zover na te gaan niet gebeurd. Om die reden worden alle huidige reglementen geagendeerd voor de komende ALV op 10 december.

Algemene Ledenvergadering 10 december 2018

Zet deze datum vast even je agenda. Er is genoeg te bespreken tijdens de vergadering, dus ik nodig je nu al van harte uit om er bij te zijn.

Onze volgende bestuursvergadering wordt gehouden wordt op 7 november. Iedereen die iets kwijt wil, kan mailen naar bestuur@ltvderijp.nl .

Sportieve groeten,

Simon Visser

Voorzitter a.i.

Bestuursnieuws overzicht