Van de voorzitter

Zoals jullie wellicht al hebben gehoord, ben ik op 4 juni door de Algemene Ledenvergadering (hierna ALV) benoemd tot interim voorzitter. Ik ben blij dat we met het aantreden van Yvonne van Bezooijen en Esther Moerkamp als algemeen bestuurslid nu een compleet bestuur van vijf personen hebben. John Zwaan en Jeanet Jongbloed waren al in functie, respectievelijk als penningmeester en secretaris.

Op maandag 18 juni hebben we onze eerste bestuursvergadering gehouden en in een goeie sfeer de nodige werkafspraken gemaakt. Er zijn heel wat onderwerpen de revue gepasseerd.  We hebben in elk geval afgesproken dat we in de ALV van december, onderwerpen die ons allen raken, te bespreken in de vorm van voorstellen. Denk daarbij onder andere aan zaken als wel/geen nieuwe banen, toegang van het park middels het gebruik van de ledenpas, beperken van contante betaling door gebruik te maken van pinbetalingen en nieuw barreglement met daarin een aangepast sanctiebeleid bij niet opkomen. We hechten er allen zeer aan jullie bij deze zaken te betrekken en vast te stellen of er draagvlak is voor onze voorstellen.  De periode tot de ALV gebruiken we om ons verder te verdiepen in de verschillende onderwerpen. Als er in de tussentijd iets te melden valt, dan komt dat tot jullie via de website onder het kopje; Van de voorzitter.

Voor de rest wens ik iedereen een succesvol Haringtoernooi toe en ook een fijne zomervakantie. Oh ja, de volgende bestuursvergadering is op 10 september, dus als je iets kwijt wilt, mail dan gerust naar bestuur@ltvderijp.nl

Groeten, Simon Visser

Bestuursnieuws overzicht