Vrijwilligers gezocht voor NL Doet op zaterdag 10 maart 2018!!

NL Doet is een landelijke activiteit die erop gericht is om door inzet van vrijwilligers maatschappelijke projecten te realiseren. Dat kan letterlijk van alles zijn zoals schilderen van clubhuizen, tuinen opknappen bij een verzorgingshuis, een buurtbijeenkomst organiseren etc

Dit jaar doet onze tennisvereniging mee met dit landelijke project op zaterdag 10 maart.

Wat gaan wij dan doen en waarom doen we dat?
Wij gaan met een flink aantal vrijwilligers de laatste hand leggen aan de renovatie van een Jeu de Boules baan op het tennispark, omdat de leden van de Jeu de Boules daartoe zelf niet in staat zijn vanwege de hoge gemiddelde leeftijd.  We hebben als vereniging maar liefst € 400 subsidie gekregen van NL Doet voor dit project. De klus die we moeten klaren is het aanbrengen van een toplaag op de betreffende baan. Concreet betekent dit het kruien van 10.000 kilo fijn gesteente van de poort tot op de baan. Dat zijn heel wat kruiwagens, dat is wel duidelijk. We rekenen op de hulp van “jonge” vrijwilligers en natuurlijk ook op de leden van de vaste Onderhoudsploeg. De klus start om 9.00 uur en we hopen het in een ochtend af te ronden. Laten we er samen een mooi project van maken, waarvan de Jeu de Boules leden nog lang kunnen profiteren en genieten.

Simon Visser

Bestuursnieuws overzicht